Επέλεξε την χώρα ή την περιοχή σου: Παραμείνετε στο τρέχον site Επιλέξτε άλλο site

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

Η Honor θέτει σε κυκλοφορία μια μηνιαία ενημέρωση συντήρησης ασφαλείας για τα κύρια μοντέλα της Honor. Η ενημέρωση αυτή περιέχει ενημερώσεις κώδικα Android.

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας ενσωματώνει τα CVE από τον Πίνακα ασφαλείας Android του Νοέμβριος 2022:

Σημαντική: CVE-2022-25720

Υψηλή: CVE-2022-20414; CVE-2022-20421; CVE-2022-20422; CVE-2022-20423; CVE-2022-20426; CVE-2022-20441; CVE-2022-20445; CVE-2022-20446; CVE-2022-20448; CVE-2022-20450; CVE-2022-20451; CVE-2022-20453; CVE-2022-20454; CVE-2022-20462; CVE-2022-2209; CVE-2022-25723; CVE-2022-33214

Μέτρια: CVE-2022-20409; CVE-2022-22078; CVE-2022-25664; CVE-2022-25666

Χαμηλή: Καμία

* Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα, ανατρέξτε στον Πίνακα ασφαλείας Android (https://source.android.com/security/bulletin).