Επέλεξε την χώρα ή την περιοχή σου: Παραμείνετε στο τρέχον site Επιλέξτε άλλο site

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

Η Honor θέτει σε κυκλοφορία μια μηνιαία ενημέρωση συντήρησης ασφαλείας για τα κύρια μοντέλα της Honor. Η ενημέρωση αυτή περιέχει ενημερώσεις κώδικα Android.

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας ενσωματώνει τα CVE από τον Πίνακα ασφαλείας Android του Οκτώβριος 2022:

Σημαντική: Καμία

Υψηλή: CVE-2021-39673;CVE-2022-20351;CVE-2022-20394;CVE-2022-20399;CVE-2022-20410;CVE-2022-20412;CVE-2022-20413;CVE-2022-20416;CVE-2022-20417;CVE-2022-20418;CVE-2022-20425;CVE-2022-25656;CVE-2022-25670;CVE-2022-25704;CVE-2022-25706;CVE-2022-29582

Μέτρια: CVE-2021-39758;CVE-2022-20415

Χαμηλή: Καμία

Περιλαμβάνονται σε προηγούμενες ενημερώσεις: CVE-2021-39624;CVE-2021-4083

* Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα, ανατρέξτε στον Πίνακα ασφαλείας Android (https://source.android.com/security/bulletin).