Επέλεξε την χώρα ή την περιοχή σου: Παραμείνετε στο τρέχον site Επιλέξτε άλλο site

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

Η Honor θέτει σε κυκλοφορία μια μηνιαία ενημέρωση συντήρησης ασφαλείας για τα κύρια μοντέλα της Honor. Η ενημέρωση αυτή περιέχει ενημερώσεις κώδικα Android.

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας ενσωματώνει τα CVE από τον Πίνακα ασφαλείας Android του Ιανουάριος 2022:

Σημαντική: Καμία

Υψηλή:CVE-2020-0368; CVE-2021-0934;CVE-2021-0971;CVE-2021-30262;CVE-2021-30335;CVE-2021-30337;CVE-2021-33909;CVE-2021-39620;CVE-2021-39623;CVE-2021-39629;CVE-2021-39659

Μέτρια: CVE-2020-25668;CVE-2021-0961;CVE-2021-23134;CVE-2021-30298;CVE-2021-39636;CVE-2021-39648;CVE-2021-39656;CVE-2021-39657

Χαμηλή: Καμία

* Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα, ανατρέξτε στον Πίνακα ασφαλείας Android (https://source.android.com/security/bulletin).