Honorin sosiaalisen median tietosuojalausunto

a) Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tämä sosiaalisen median sivusto on Huawei Technologies Oy (Finland) Co., Ltd:n hallinnoima (tästä eteenpäin ”Me” tai “Huawei”).

Henkilötietojen käsittelyn osalta toimimme rekisterinpitäjänä yhdessä sosiaalisen median alustatarjoajan (tästä eteenpäin ”Sosiaalisen median alusta” tai ”Alusta”) kanssa. Yhteisrekisterinpitäjyys muodostuu, kun hallinnoimamme fanisivua Sosiaalisen median alustalla.

Voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai ehdotuksia liittyen rekisteröidyn oikeuksiin tai henkilötietojen käsittelyyn (https://www.hihonor.com/fi/legal/privacy-questions/).

b) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään fanisivun hallinnoimiseksi sekä kehittämiseksi. Tavoitteenamme on optimoida sivusto vastaamaan käyttäjien tarpeita ja auttaa meitä tuottamaan merkityksellisiä ja oikein ajoitettuja sisältöjä julkaisuihin. Käsittelemme henkilötietoja myös vastataksemme Alustan kautta lähetettyihin yksityisviesteihin. Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun ja intressiimme olla yhteydessä asiakkaisiin sosiaalisessa mediassa.

c) Henkilötietoryhmät

Tilastolliset tiedot sivujen käyttöön ja suorituskykyyn liittyen.

Alusta tarjoaa meille pääsyn erilaisiin tilastotietoihin, sisältäen tilastotietoja rekisteröidyistä ja ei-rekisteröidyistä Alustan käyttäjistä. Alusta kuitenkin käsittelee henkilötietoja, jotta se voi tuottaa meille anonyymejä tilastotietoja käyttäjistä.


Meillä on pääsy seuraaviin tilastotietoihin:

- Total number of page views, “Like” information, page activities, post interactions, video views, scope of the posts, comments, shared content, responses, proportion of men and women, origin by country and city, language, views and clicks in shops, clicks on route planners and clicks on phone numbers.

- Sivun näyttökertojen kokonaismäärä, “tykkäys”-tiedot, aktiviteetit sivulla, julkaisuihin liittyvä vuorovaikutus, videoiden katselukerrat, julkaisujen piiri, kommentit, jaettu sisältö, julkaisuihin reagointi, nais- ja mieskäyttäjien suhde, käyttäjän maa- ja kaupunkitiedot, kieli, katselukerrat ja klikkaukset kaupoissa, klikkaukset reitinsuunnittelussa ja klikkaukset puhelinnumeroihin.

Voit tututustua laajemmin vastaanottamaamme tilastotietoon täällä:

Facebook: https://facebook.com/business/a/page/page-insights

Instagram: https://help.instagram.com/1533933820244654?helpref=faq_content

Youtube:https://support.google.com/youtube/topic/3025741?hl=en-GB&ref_topic=1115985

Henkilötiedot

Käsittelemme henkilötietojasi, kun olet suorassa vuorovaikutuksessa kanssamme, esimerkiksi kun julkaiset seinällämme tai lähetät meille yksityisviestin. Käsittelemämme henkilötiedot riippuvat vuorovaikutuksen luonteesta ja ne voivat sisältää:

  • Käyttäjänimi
  • Viestin sisältö
  • Huawei-laitteeseen liittyvät tiedot
  • Nimi ja muut yhteystiedot

Me keräämme ja käytämme henkilötietojasi vain tässä tietosuojalausunnossa kuvattuihin tarkoituksiin.

Huomoithan, että edellämainitut Alustan tietosuojakäytännöt soveltuvat Alustan toteuttamaan henkilötietojen käsittelyyn.

d) Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja 24 kuukautta. Säilytysajan umpeuduttua tuhoamme tai anonymisoimme henkilötiedot, ellei voimassa oleva lainsäädäntö edellytä toisin. Huomoithan, että edellämainitut Alustan tietosuojakäytännöt soveltuvat julkaisemiisi kommentteihin ja muuhun vuorovaikutukseen Alustalla.

e) Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Käsittelemme henkilötietojasi Euroopan talousalueen (ETA) sisällä. Olemme ulkoistaneet joitakin asiakaspalvelutoimintojamme Sysomosille ja Sykes Global Servicesille, jotka ovat puolestamme toimivia kolmansia osapuolia. Ne käsittelevät henkilötietoja vain toimittajasopimuksen sallimissa rajoissa ja ohjeistuksemme mukaisesti. Ne eivät käsittele henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa.

Huomioithan, että Alustan tarjoaja voi käsitellä henkilötietoja Yhdysvalloissa. Edellä mainitut Alustan tietosuojakäytännöt soveltuvat Alustan toteuttamaan henkilötietojen käsittelyyn.

f) Rekisteröidyn oikeudet

Klikkaa tästä https://www.hihonor.com/fi/legal/privacy-questions/, kun haluat käyttää oikeutta päästä tietoihisi, oikeutta oikaista tietosi, oikeutta poistaa tietosi, oikeuttasi rajoittaa käsittelyä, oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, oikeutta vastustaa käsittelyä tai ottaa yhteyttä tietosuiojavastaavaamme.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos katsot, että sinua koskeva henkilötietojen käsittely rikkoo soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

g) Sosiaalisen median arvonnat

Kun suoritamme sosiaalisen median fanisivullamme arvontoja, arvontaan liittyviä henkilötietoja käsitellään vain kyseisen arvonnan toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun ja markkinoinnillisiin intresseihimme.

Arvonnan yhteydessä käsittelemme vain sinun toimittamiasi tietoja, jotka ovat välttämättömiä arvonnan toteuttamiseksi. Tiedot ovat erityisesti:

  • Käyttäjäprofiili voittajan määrittämiseksi
  • Yhteystiedot palkinnon toimittamiseksi (esimerkiksi nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero)
  • Muut tarvittavat ja arvonnan kannalta merkitykselliset tiedot

Edellä mainittujen tietojen toimittaminen on edellytys arvontaan osallistumiselle ja palkinnon toimittamiselle.

Henkilötiedot tuhotaan 12 kuukauden päästä siitä, kun arvonta on suoritettu, ellei voimassa oleva lainsäädäntö edellytä toisin.

Saatamme käyttää kolmansia osapuolia arvontojen järjestämisessä. Ne käsittelevät henkilötietoja vain meidän lukuumme ja ohjeidemme mukaisesti.

Huomioithan, että edellä mainitut alustojen omat tietosuojakäytännöt soveltuvat heidän toteuttamaansa henkilötietojen käsittelyyn.