TOP

کشور یا منطقه خود را انتخاب کنید
GLOBAL
ASIA PACIFIC
EUROPE
LATIN AMERICA
MIDDLE EAST & AFRICA
NORTH AMERICA

   با توجه به تغییرات احتمالی در وضعیت فروش و تعداد مراکز فروش و خدمات، ممکن است میان نتیجه جستجوی شما و شرایط واقعی مغایرت وجود داشته باشد. نتایج جستجو در این صفحه صرفا جهت اطلاع شما میباشد.

   به منظور سهولت کار شما، نقشه های موجود در این صفحه از سرویس گوگل استفاده مینماید. ممکن است میان مسیر واقعی و مسیر نشان داده شده در این صفحه مغایرت وجود داشته باشد. از حسن توجه شما سپاسگذاریم.

  • 1. مرکز خدمات مجاز پس از فروش :مراکز مجاز خدمات پس از فروش ASC شرکتی است که مجاز به ارائه خدمات پس از فروش از جمله تعمیرات به مشتریان هوآوی می باشد.
  • 2. مراکزدریافت و ارسال :مراکزی هستند که گوشی هایی که نیاز به تعمیر دارند را از مشتری دریافت نموده و به مراکز مجاز ارسال می نمایدو بالعکس.
  با ما تماس بگیرید