دو ماه پس از عرضه، موبایل آنر 10 به فروش ۳ میلیونی دست یافت

FA اخبار دو ماه پس از عرضه، موبایل آنر 10 به فروش ۳ میلیونی دست یافت