Vyberte stát nebo region: Zůstat na stránce Vybrat jinou stránku
VYBERTE SVOU ZEMI NEBO REGION
GLOBAL
ASIA PACIFIC
EUROPE
LATIN AMERICA
MIDDLE EAST & AFRICA
NORTH AMERICA
Oznámení o ochraně osobních údajů
Podpora společnosti HONOR
12. května 2021

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování vašich osobních údajů, když kontaktuje 【Podporu společnosti HONOR 】 prostřednictvím našich webových stránek, online chatu, e-mailu, telefonní zákaznické linky, aplikace My HONOR nebo prostřednictvím přímé zprávy na našich oficiálních účtech sociálních sítích Facebook, Twitter, YouTube a Instagram.

Rozumíme tomu, že je vaše soukromí důležité. Najděte si prosím čas a pečlivě si přečtěte toto oznámení o ochraně osobních údajů, abyste pochopili, jak zpracováváme vaše osobní údaje.

Tato platforma není určena pro použití dětmi mladšími 18 let. Pokud je vám méně než 18 let a máte dotaz na Podporu společnosti HONOR, požádejte svého rodiče nebo zákonného zástupce, aby dotaz vznesl vaším jménem.

Toto oznámení popisuje následující:

- Jaké informace shromažďujeme

- Jak používáme vaše informace

- Jak sdílíme vaše informace

- Jak dlouho tato data uchováváme

- Vaše práva a volby

- Jak nás kontaktovat

- Aktualizace tohoto oznámení

1. Jaké informace shromažďujeme:

Můžeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje v závislosti na typu služeb, které na této platformě používáte:

(1) Přihlašovací údaje: Pokud se přihlásíte na tomto webu pomocí Google ID nebo Huawei ID, budeme shromažďovat identifikátory účtu a další informace sdílené s námi třetími stranami, včetně uživatelského jména, profilového obrázku registrovaného s tímto Google ID nebo Huawei ID účtem.

(2) Doručovací kontaktní údaje: Vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, PSČ a doručovací adresa k zajištění doručení/ vyzvednutí zařízení.

(3) Informace o zařízení: Model zařízení, identifikátor zařízení (SN).

(4) Historie zákaznických služeb: Vaše kontaktní údaje a záznam vašeho dotazu na Podporu společnosti HONOR prostřednictvím e-mailu, online chatu, telefonní zákaznické linky, přímých zpráv na sociálních sítích nebo osobní údaje poskytnuté v obchodě.

2. Jak používáme vaše informace:

Shromažďujeme a zpracováváme následující údaje, abychom vám poskytli služby, které jste požadovali, a abychom splnili naše smluvní závazky vůči vám a/nebo naše zákonné povinnosti. Pokud v tomto prohlášení není uvedeno jinak, pokud odmítnete nebo omezíte shromažďování a zpracování vašich osobních údajů pro tyto služby, nebudete již moci využívat příslušnou službu / příslušné služby nebo jejich části.

(1) Služby přihlášení: Pokud se rozhodnete přihlásit pomocí svého Google ID nebo Huawei ID, zpracováváme informace o vašem účtu, abychom vám mohli poskytovat přihlášené služby.

(2) Dotaz na délku záruky: Abychom zkontrolovali, zda je na vaše zařízení poskytována omezená záruka společnosti HONOR a zařízení na opravu v záruce, zpracováváme podrobnosti o vašem zařízení a informace poskytované zákaznickému servisu.

(3) Poskytování záručních oprav: Abychom splnili naše smluvní závazky vůči vám v rámci omezené záruky společnosti HONOR, zkontrolujeme, zda je vaše zařízení v záruce a opravíme záruční zařízení. Pokud odmítnete shromažďovat a zpracovávat své osobní údaje a zkontrolovat, zda je vaše zařízení v záruce, nebudete moci využívat záruční opravy.

(4) Služba poštovní opravy (pokud je poskytována): Zpracováváme vaše kontaktní údaje a podrobnosti o zařízení, abychom pro vás mohli objednat tento druh poštovní služby a umožnit našemu logistickému partnerovi vyzvednout a doručit zařízení z vaší domácí adresy nebo vybraného sběrného místa.

(5) Online chat (pokud je k dispozici): Zpracováváme podrobnosti o vašem zařízení a kontaktní údaje, abychom vám mohli poskytnout AI Chatbot. Neposkytujte, prosím, osobní údaje, které nejsou relevantní pro vaše dotazy.

Na základě našich oprávněných zájmů zpracováváme následující údaje pro související účely:

(1) Dotazy na zákaznické služby: Zpracováváme vaše údaje o účtu Google ID nebo Huawei ID, vaše kontaktní údaje a informace o zákaznických službách, abychom vám pomohli s vašimi dotazy, objednávkami, vrácením, řešením problémů, FAQ a všemi dalšími dotazy.

(2) Analýza dat a vylepšení: Zpracováváme informace o vašem zařízení (IMEI/SN) za účelem prognózy náhradních dílů a vypořádání záručních faktur za opravy od našeho servisního dodavatele.

Na základě vašeho souhlasu, zpracováváme následující údaje pro související účely:

(1) Přímý elektronický marketing: S vaším souhlasem můžeme použít váš e-mail a/nebo vaše telefonní číslo a Informace o cookies pro marketingové účely, včetně pozvání k vyplnění průzkumu spokojenosti zákazníků a dotazníků zpětné vazby. Proti použití vašich osobních údajů pro marketingové účely můžete kdykoli vznést námitku a odvolat se, aniž by byla ovlivněna zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

3. Jak sdílíme vaše informace:

(1) Sdílení s poskytovateli služeb: Používáme poskytovatele služeb v rámci skupiny a třetích stran, včetně poskytovatelů platebních služeb, agentů zákaznických služeb a poskytovatelů servisních oprav. K vašim osobním údajům budou mít přístup pouze pokud to bude nutné pro splnění jejich smluvních závazků vůči nám. Naši poskytovatelé služeb byli pečlivě vybráni a prověření, jsou vázáni smlouvou a nebudou zpracovávat vaše osobní údaje pro jiné účely.

(2) Sdílení se společnostmi z naší skupiny: Abychom zkontrolovali, zda je vaše zařízení v záruce, sdílíme vaše SN a doklad o koupi s výrobní společností Honor Device Co., Ltd., která zaznamenává datum aktivace vašeho zařízení.

(3) Sdílení s externími poskytovateli: Vaše osobní údaje sdílíme s dopravními a logistickými společnostmi, abychom vám mohli doručit zařízení nebo si od vás zařízení vyzvednout.

(4) Právní a zákonem stanovená upozornění: Společnost HONOR může sdílet vaše osobní údaje za účelem splnění požadavků platných zákonů a předpisů, v reakci na žádosti regulačních orgánů, soudů nebo vládních agentur, nebo za účelem stanovení nebo obrany našich zákonných práv.

(5) Změna právní formy podnikání: Vaše osobní údaje mohou být také zveřejněny v rámci fúze, akvizice, prodeje majetku (jako jsou servisní smlouvy) nebo převodu smluv uvnitř skupiny HONOR nebo na jinou společnost.

Vaše osobní údaje jsou uložené v EU. HONOR splňuje a dodržuje všechny příslušné platné právní požadavky na ochranu osobních údajů EU přenášených nebo přístupných mimo EHP, a to uzavřením standardních smluvních doložek EU , které zajistí, že na vaše osobní údaje se bude vztahovat rovnocenná úroveň ochrany údajů, i když přímo neplatí zákon EU o ochraně údajů.

4. Jak dlouho tato data uchováváme:

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou. To platí zejména pro následující doby uchování údajů:

(1) Přihlašovací údaje k účtu: Údaje o vašem účtu Google ID/Huawei ID si ponecháme, dokud svůj účet neodhlásíte.

(2) Informace o vaší opravě: Následující údaje budou uchovány po dobu až 24 měsíců od data vašeho posledního kontaktu s námi, a to jméno, e-mail, adresa, telefonní číslo a informace o vašem zařízení.

(3) Osobní údaje (například záznam chatu, obsah e-mailové komunikace a záznam ze zákaznické linky atd.) mohou být uchovány pouze ve formě, která umožňuje identifikaci jednotlivce po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které byly zpracovány.

(4) Při dotazech na stav záruky a opravy se ke kontrole použije identifikátor zařízení (SN). Tyto informace budou po použití ihned smazány a nebudou uloženy.

Ve vztahu ke každému z výše uvedených období uchování, můžete konkrétně požádat o dřívější vymazání uplatněním svých práv na námitku a výmaz, jak je uvedeno v části 5: Vaše práva a volby. S žádostí bude nakládáno v souladu s příslušnými platnými právními požadavky.

5. Vaše práva a volby:

Vaše právo Popis Jak uplatnit svá práva?
Právo na přístup Můžete obdržet kopii osobních údajů, které zpracováváme. (1) Přihlaste se, prosím, ke svému účtu kliknutím na následující ikonu na webu a kliknutím na Přihlášení/Registrace. Na stránce Váš účet/Účet máte přístup k informacím o objednávce, k adrese a k registračním údajům. Kliknutím na ikonu košíku zobrazíte obsah košíku.
(2) Vaše osobní práva můžete uplatnit v části 6.
Právo na přenositelnost údajů Určité informace, které jste nám poskytli, můžete obdržet ve strojově čitelném formátu. Pokud potřebujete digitální kopii svých osobních údajů, můžete uplatnit svá osobní práva v části 6.
Právo na výmaz Své údaje můžete za určitých podmínek nechat vymazat. (1) Přihlaste se, prosím, ke svému účtu kliknutím na tuto ikonu na webu a kliknutím na Přihlášení/Registrace.
(2) Vaše osobní práva můžete uplatnit v části 6.
Právo na opravu Nesprávné informace si můžete nechat opravit a neúplné informace doplnit. (1) Přihlaste se, prosím, ke svému účtu kliknutím na tuto ikonu na webu a kliknutím na Přihlášení/Registrace. Následně můžete upravit nebo smazat údaje ve své adrese.
(2) Vaše osobní práva můžete uplatnit v části 6.
Odvolání souhlasu Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na základě vašeho souhlasu. (1) Pokud se chcete odhlásit z odběru elektronických nabídek, můžete použít odkaz Odhlásit z odběru obsažený v každém e-mailu, který obdržíte.
(2) Odmítnout oznámení, přejděte do nastavení svého prohlížeče a zrušte svůj souhlas v příslušném prohlížeči.
(3) Svá práva nositele údajů můžete uplatit v části 6.
Právo vznést námitku Můžete vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů za určitými účely, jako např. přímého marketingu. Svá práva na vznešení námitky můžete uplatnit v části 6.
Právo na omezení zpracování Zpracování údajů můžete za některých podmínek omezit. Máte právo na omezení požadavku o zpracování vašich údajů v části 6, a to v následujících případech:
• Zpochybnili jste přesnost svých údajů a my potřebujeme čas, abychom ověřili přesnost vašich údajů.
• Vaše osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně, ale vy je vymazat nechcete.
• Musíte podat, uplatnit nebo bránit právní nárok a požádali jste nás, abychom vaše údaje uchovali, přestože bychom je jinak neuchovávali.
• Vaše žádost na námitku čeká na naše ověření.

6. Jak nás kontaktovat:

Vyhradili jsme oddělení pro ochranu osobních údajů (nebo specialistu). Pokud máte nějaké otázky, komentáře nebo návrhy týkající se vašich osobních údajů, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím následujícího e-mailu: europeprivacy@hihonor.com.

Na vaši zprávu odpovíme co nejdříve. Pokud si myslíte, že naše zpracování údajů porušilo vaše zákonná práva a zájmy, máte právo podat stížnost nebo nahlásit danou skutečnost příslušnému regulačnímu orgánu.

7. Aktualizace tohoto oznámení:

Společnost HONOR si vyhrazuje právo toto Oznámení kdykoli aktualizovat. Když změníme toto Oznámení o ochraně osobních údajů, zveřejníme oznámení o změně prostřednictvím různých kanálů, včetně zveřejnění nejnovější verze na našem oficiálním webu: https://www.hihonor.com/cz/.

Chcete-li zjistit, kdy bylo toto Oznámení týkající se ochrany osobních údajů naposledy aktualizováno, můžete se podívat na ‚‚datum účinnosti“ v horní části.Kontaktujte nás

Linka zákaznického servisu

  • Linka zákaznického servisu

Kontaktujte nás

  • Linka zákaznického servisu
    • cz.support@hihonor.com