TOP

  • Pokročilé filmy 2.0

    Zadní aparát s rozlišitelnosti 13 MP se sensorem BSI firmy Sony čvrté generace, velkou clonou F 2.0, HDR zařízení se dvěma blesky LED.

    Přední aparát s rozlišitelností 5 MP a velikostí 1,4um pixele, úhlem objektívu 88 stup. a možností fotografování panoramatických selfie.

  • Dokonalá kvalita obrazu dokonce i při slabém osvětlení a profesionální procesor obrazu

  • Fotografuj okamžitě a všude
    Udělej nejrychlejší snímek - 0.6 s při vypnuté obrazovce.