Select your country or region: Stay on current site Select another site

TOP

VYBERTE SVOU ZEMI NEBO REGION
GLOBAL
ASIA PACIFIC
EUROPE
LATIN AMERICA
MIDDLE EAST & AFRICA
NORTH AMERICA
Otázky ohledně soukromí

Zde na Portálu pro otázky ohledně ochrany osobních údajů společnosti Huawei můžete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů a kontaktovat referenta ochrany údajů společnosti Huawei s dotazy týkajícími se zpracovávání vašich osobních údajů. Nejdříve vyberte svou zemi/region a produkt nebo službu, které se váš dotaz týká.

Vaše data uložíme do databází v Německu.

Vaše data zpracujeme a budeme uchovávat po dobu šesti (6) let od poslední interakce.

Pokud máte dotaz, který nesouvisí se soukromím, například dotaz ohledně závadného produktu, návrh na zlepšení nebo jinou otázku či připomínku, která se netýká vašich osobních údajů, požádejte o pomoc prostřednictvím servisní linky Huawei. Kliknutím zde vyhledejte číslo na servisní linku pro jednotlivé země/regiony.