Βραβείο
Ένα HONOR 8X και παρουσίαση στο National Geographic
Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 30 Νοεμβρίου 2018
Φωτογράφος της HONOR Βραβείο δημοτικότητας
Κανόνες διαγωνισμού
Η δραστηριότητα του Διαγωνισμού φωτογραφίας #HONORMADE (καλούμενη στο εξής «Δραστηριότητα») διοργανώνεται από τη Huawei Device Co., Ltd (ο «Διοργανωτής»). Οι συμμετέχοντες στη δραστηριότητα (οι «Συμμετέχοντες») λαμβάνουν μέρος στη Δραστηριότητα με την εκκίνηση του παιχνιδιού. Θεωρείται ότι όλοι οι Συμμετέχοντες έχουν συμφωνήσει με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

Ημερομηνία δραστηριότητας
00:00 στις 29 Οκτωβρίου 2018 έως 24:00 στις 30 Νοεμβρίου 2018 (GMT+8)

Κανόνες δραστηριότητας
Τρόπος συμμετοχής:
(1) Εγγραφείτε στην τοποθεσία μας στο web.
(2) Μεταμορφώστε μια φωτογραφία που τραβήξατε με κινητό HONOR.
(3) Η υποβολή της φωτογραφίας πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα εξής θέματα:
i. Φωτογράφιση ημέρας: καταγραφή στιγμών κατά τη διάρκεια της ημέρας
ii. Φωτογράφιση νύχτας: καταγραφή στιγμών κατά τη διάρκεια της νύχτας
(4) Η λήψη και η επεξεργασία των φωτογραφιών που υποβάλλονται πρέπει να πραγματοποιούνται σε τηλέφωνα HONOR. Μόνο αρχεία JPG και PNG έως 10 MB είναι αποδεκτά.
(5) Οι φωτογραφίες θα αξιολογούνται από τον Διοργανωτή. Οι φωτογραφίες που δεν πληρούν τα κριτήρια δεν θα δημοσιεύονται στην τοποθεσία web.

Τα βραβεία
(1) Φωτογράφος της HONOR: Με βάση τη φωτογραφία και την ιστορία, θα επιλεχθεί ένας νικητής από τον Διοργανωτή. Ο νικητής θα λάβει ένα HONOR 8X (4 GB RAM + 64 GB ROM, τυχαίο χρώμα) και θα έχει την ευκαιρία να παρουσιαστεί στο National Geographic. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 30 Νοεμβρίου 2018.
(2) Βραβείο δημοτικότητας: κάθε Δευτέρα του Νοεμβρίου, ο συμμετέχων με τις περισσότερες επισημάνσεις «μου αρέσει» θα κερδίζει ένα ζευγάρι ακουστικών HONOR AM61 Bluetooth. Οι εβδομαδιαίοι νικητές θα ανακοινωθούν στις 5, 12, 19 και 26 Νοεμβρίου 2018.
(3) Οι νικητές θα ανακοινωθούν στη σελίδα (hihonor.com/global/events/day-and-night-el).

Διανομή δώρων
Τα δώρα δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλο άτομο ούτε να εξαργυρωθούν για μετρητά ή άλλα αντικείμενα. Κάθε νικητής θα πρέπει να παράσχει έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας (στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται διεύθυνση email, ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση αποστολής, αριθμός τηλεφώνου και ταχυδρομικός κώδικας) στη διεύθυνση event@hihonor.com εντός επτά ημερών από την ανακοίνωση της λίστας νικητών. Τα δώρα θα αποσταλούν εντός τριάντα εργάσιμων ημερών. Η HONOR θα αναλάβει όλους τους δασμούς και τέλη κατεπείγουσας αποστολής (Express). Αν ένα δώρο δεν διανεμηθεί σε κάποιον νικητή λόγω υπαιτιότητας του νικητή, θα θεωρηθεί ότι ο νικητής έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου.

Απόρρητο και προσωπικές πληροφορίες
Ο Διοργανωτής συλλέγει προσωπικά δεδομένα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ψευδώνυμα, email και UID. Οι νικητές θα χρειαστεί να παράσχουν το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα παράδοσης, προκειμένου να αποστείλουμε το βραβείο. Δεδομένου ότι στη Δραστηριότητα συμμετέχουν χρήστες παγκοσμίως, θα υπάρξει διασυνοριακή μεταφορά προσωπικών δεδομένων (για παράδειγμα, μεταφορά δεδομένων μεταξύ πολλαπλών χωρών ή χωρών εκτός ΕΕ) και αποθήκευσή τους στη Σιγκαπούρη. Ο Διοργανωτής αναλαμβάνει να διατηρήσει τα δεδομένα ασφαλή και να τα διαγράψει μέσα σε μισό έτος. Οι πληροφορίες που συλλέγονται για τη Δραστηριότητα δεν πωλούνται, δεν κοινοποιούνται ούτε αποκαλύπτονται σε τυχόν τρίτους, πέρα από εκείνους που προσλαμβάνονται από τον Διοργανωτή για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών. Τέτοια δεδομένα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διανομή των δώρων. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό εκτός από τον σκοπό που έχει δηλωθεί.

Όροι και προϋποθέσεις
Με την υποβολή μιας φωτογραφίας για τον διαγωνισμό, ο συμμετέχων συμφωνεί με τα εξής:

i. Ο συμμετέχων στον διαγωνισμό αναγνωρίζει ότι οι φωτογραφίες που υποβάλλονται αποτελούν πρωτότυπα έργα που λήφθηκαν από τον συμμετέχοντα, ο οποίος κατέχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των έργων σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και το δικαίωμα εκμετάλλευσης. Οι φωτογραφίες δεν παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, ηθικά δικαιώματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας.

ii. Ο συμμετέχων στον διαγωνισμό απαγορεύεται να υποβάλει αρχεία που βλάπτουν τα συμφέροντα ή την εικόνα οποιασδήποτε χώρας, που περιέχουν τυχόν εθνικά μυστικά, περιεχόμενο ιδιωτικού απορρήτου, γυμνό, τυχερά παιχνίδια, δεισιδαιμονίες, τρόμο, βία. Ο συμμετέχων δεν πρέπει να υποβάλει αρχεία που σχετίζονται με εθνική καταγωγή, φυλή, θρησκεία, σεξισμό. Ο συμμετέχων δεν πρέπει να υποβάλει αρχεία που είναι ψευδή ή παραπλανητικά.

iii. Ο συμμετέχων στον διαγωνισμό θα παραχωρήσει στη HONOR τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των φωτογραφιών σε παγκόσμιο επίπεδο και θα επιτρέψει στη HONOR να χρησιμοποιήσει, να τροποποιήσει, να διανείμει αντίγραφα, να παρουσιάσει ή να εξουσιοδοτήσει σε άλλα μέρη τη χρήση των φωτογραφιών και να δημιουργήσει υλικό μάρκετινγκ, το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, υλικό επικοινωνίας της HONOR, φωτογραφίες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ψηφιακές διαφημίσεις, πολυμέσα, φόρουμ ή την τοποθεσία της στο web για εμπορικούς και μη εμπορικούς σκοπούς. Όλες οι σχετικές πληροφορίες που υποβάλλονται από τον συμμετέχοντα πρέπει να είναι ακριβείς.

iv. Ο συμμετέχων στον διαγωνισμό απαγορεύεται να εξουσιοδοτήσει και εγγυάται πως δεν έχει εξουσιοδοτήσει οποιονδήποτε τρίτο να χρησιμοποιήσει την υποβληθείσα φωτογραφία του συμμετέχοντα, ούτε έχει παραχωρήσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των φωτογραφιών σε αυτόν τον διαγωνισμό.

v. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινήσει τυχόν αξιώσεις, διαδικασίες ή δικαστική αγωγή εις βάρος της HONOR με βάση τις φωτογραφίες που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, ο συμμετέχων θα ευθύνεται για τυχόν ζημίες, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εσόδων από επιχειρηματικές δραστηριότητες ή οικονομική απώλεια οποιουδήποτε είδους απέναντι στην HONOR, ενώ θα ευθύνεται επίσης για την αποκατάσταση της φήμης και την εξάλειψη των συνεπειών.
  • Οθόνη 6,5 ιντσών fullview χωρίς περιθώρια
  • Ισχυρό chipset Kirin 710
  • 20MP κάμερα AI

HONOR 8X

Ξεπερνάμε τα όρια

Αγορά τώρα