Избери друга държава или регион: Остани на този сайт Избери друг сайт

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开
Проблеми с поверителността

Ако имате въпроси във връзка с обработването на Вашите лични данни, можете да влезете в страницата на нашия уебсайт за обратна връзка по въпроси, свързани с поверителността, за да упражните правата си във връзка с поверителността на данните и да се свържете със съответния отдел и нашия екип за поверителност.

Ние ще обработваме и съхраняваме Вашите данни за максимален срок от 6 (шест) години от датата на последния Ви обмен с Honor.

Ако трябва да се свържете с нас по теми, различни от поверителността, като например проблеми с продукти или предложения за подобрения, моля, обадете се на нашата гореща линия за обслужване или кликнете тук, за да посетите уебсайта ни за обслужване.